در مجلس عوام و در طی جلسه سوال از نخست وزیر یکی از نمایندگان از خانم ترازا می راجع به حقوق حیوانات پرسید

| November 22, 2017 | 0 Comments

by خبرنگار خبرنگار اتحادیه اروپا

< / div>

یک محافظه کاری MP پرسید PM برای حمایت از “بالاترین استانداردهای رفاه حیوانات “قبل و بعد از Brexit. source :: خروجی خبرنگار اتحادیه اروپا

Comments

comments

Category: Energy, Uncategorized

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *